Integrationsarbete

Aneby kommun har ett mottagande av nyanlända utifrån bosättningslagen. I Aneby kommun är det Socialtjänsten som ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen.

Integrationsarbete

Kommunens arbete inom integration är att stödja nyanlända till etablering i samhället.

Mottagandet av nyanlände enligt Bosättningslagen

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet.

Vid bosättning i Aneby kommun träffar man först en handläggare som är ansvarig för integrationsfrågor. Personen visar lägenheten och bokar det första besöket som berör information om samhället och Aneby kommun.

Kontakt

 • Integrationsenheten

  Stöd för nyanlända i mottagandet, hitta boende, söka ekonomiskt bistånd samt hjälp med anmälan till förskola, skola och SFI.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48 | 578 22 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021