Integrationsarbete

Aneby kommun har ett mottagande av nyanlända utifrån bosättningslagen. I Aneby kommun är det Socialtjänsten som ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen.

Integrationsarbete

Kommunens arbete inom integration är att stödja nyanlända till etablering i samhället.

Mottagandet av nyanlände enligt Bosättningslagen

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet.

Vid bosättning i Aneby kommun träffar man först en handläggare som är ansvarig för integrationsfrågor. Personen visar lägenheten och bokar det första besöket som berör information om samhället och Aneby kommun.

Kontakt

 • Integrationsenheten

  Roll eller funktionStöd för nyanlända i mottagandet, hitta boende, söka ekonomiskt bistånd samt hjälp med anmälan till förskola, skola och SFI.

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48 | 578 22 Aneby

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt


 • Sociala avdelningen

  Roll eller funktionStöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023