Integrationsarbete

Aneby kommun har ett mottagande av nyanlända utifrån bosättningslagen. I Aneby kommun är det Socialtjänsten som ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen.

Integrationsarbete

Kommunens arbete inom integration är att stödja nyanlända till etablering i samhället.

Mottagandet av nyanlände enligt Bosättningslagen

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet.

Vid bosättning i Aneby kommun träffar man först en handläggare som är ansvarig för integrationsfrågor. Personen visar lägenheten och bokar det första besöket som berör information om samhället och Aneby kommun.

Integrationsenheten

Stöd för nyanlända i mottagandet, hitta boende, söka ekonomiskt bistånd samt hjälp med anmälan till förskola, skola och SFI.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023