Stöd och hjälp vid missbruk

Det finns stöd och hjälp att få för den som har ett missbruk eller ett beroende.

Ansöka om hjälp
När du som har egna svårigheter ansöker om stöd inleds en utredning för att ta reda på vilka insatser som behövs. Samtidigt får du information om vilken hjälp som finns att få.

I utredningen upprättas en vårdplan som beskriver syfte och mål med behandlingen. När utredningen är klar fattas beslut om insats. Insatsen följs upp av ansvarig socialsekreterare.

Anmäla
När anhöriga, andra privatpersoner eller myndigheter anmäler att en person är i behov av hjälp för sitt missbruk eller beroende, tar socialtjänsten kontakt med den berörde. Vid anmälan tar socialtjänsten ställning till om utredning ska inledas eller inte.

Målet är alltid att vården ska vara frivillig, men det finns tillfällen då socialtjänsten måste ingripa med tvångsåtgärder för att bryta ett allvarligt missbruk. Socialtjänsten kan då efter genomförd utredning ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kontakt

 • Myndighetsenheten

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021