Årsredovisning

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger en helhetsbild av kommunen.

Redovisningen är en sammanställd rapport som visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Både budgeten och årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige.

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse, verksamhetsredovisning för kommunserviceavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen, sociala avdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2023