Budget

Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Budget del 1

Budget del 1 består av kommunövergripande förutsättningar samt tilldelade ramar till nämnder och avdelningar. Budget del 1 arbetas fram av budgetberedningen under mars till maj. I maj överlämnas förslag till budget del 1 till Kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige fastställer budget för kommande år i mitten av juni.

Budget del 2

Del 2 beskriver avdelningarnas budget och verksamhetsplan. Dokumentet tas upp i respektive utskott och samhällsbyggnadsnämnden i oktober för att sedan i ett sammanfogat dokument skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november.

Fakturafrågor

Frågor avseende leverantörer, kunder och in-utbetalningar.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Fakturaadress

Box 139 | 578 23 Aneby

Ekonomienheten

Övergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Fakturaadress

Box 139 | 578 23 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023