Budget

Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Budget del 1

Budget del 1 består av kommunövergripande förutsättningar samt tilldelade ramar till nämnder och avdelningar. Budget del 1 arbetas fram av budgetberedningen under mars till maj. I maj överlämnas förslag till budget del 1 till Kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige fastställer budget för kommande år i mitten av juni.

Budget del 2

Del 2 beskriver avdelningarnas budget och verksamhetsplan. Dokumentet tas upp i respektive utskott och samhällsbyggnadsnämnden i oktober för att sedan i ett sammanfogat dokument skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november.

Kontakt

 • Fakturafrågor

  Frågor avseende leverantörer, kunder och in-utbetalningar.

  0381-67 40 00

  Aneby-ekonomiservice@hoglandet.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

 • Ekonomienheten

  Övergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

  0380-461 00

  ekonomi@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023