Anmäl oro för barn och unga

Har du som privatperson en oro att ett barn far illa eller riskerar att fara illa bör du kontakta myndighetenheten. Du kan även göra en orosanmälan för en vuxen person.

Misstanke att ett barn eller en ungdom far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt hemma, kan och bör du anmäla det till myndighetsenheten.

Du kan vara anonym

Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan. Det kan du däremot inte vara om du arbetar med barn och unga.

Orosanmälningar gör du till myndighetsenhetens team för barn och unga. Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta myndighetsenheten via kommunens växel 0380-461 00. Kvällar och helger ringer du larmnumret 112 och begär polis eller socialjour.

Polisen är skyldiga att alltid kontakta myndighetsenheten i ärenden som rör barn som kan fara illa.

Vad händer efter en orosanmälan?

När myndighetsenheten får in en orosanmälan bedömer de om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Myndighetsenheten har fjorton arbetsdagar på sig att fatta beslut om man ska inleda en utredningen eller ej. Ibland fattas beslutet redan samma dag som orosanmälan kommit in. Om en utredning inleds ska den vara avslutad inom fyra månader.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023