Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter till politiker inom kommunfullmäktige.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)

A‌rbetarpartiet-Socialdemokraterna (S)

Ledamöter

Ersättare

Annki Stark

1. Lars-Erik Widell

Arijana Jazic

2. Sofie Thuresson  

Birgitta Svensson

3. Kerstin Karlsson

Per-Magnus Svensson

4. Tobias Andreasson 

Lena Valencia

     

Niklas Lindberg


Roger Ljungqvist


Tommy Gustafsson, 2:e vice ordförande


Åsa Lundqvist


Sverigedemokraterna (SD)

S‌verigedemokraterna (SD)

Ledamöter

Ersättare

Kenth Ohlsson

1. Gerald Apsey

Peter Eliasson

2. Torbjörn Johansson

Kristin Apsey


Peter Sörensson            Liberalerna (L)

L‌iberalerna (L)

Ledamöter

Ersättare

Anna Ekström                           

1. Marianne Törngren

Jimmy Ekström

2. Ulf Svensson


Miljöpartiet de gröna (MP)

M‌iljöpartiet de gröna (MP)

Ledamöter

Ersättare

Jan-Olov Adolfsson          

1. Stellan Ölmeskog


2. Paul Forssander

Vänsterpartiet (V)

V‌änsterpartiet (V)

Ledamöter

Ersättare

Helen Karlsson              

1. Gustavo Castro


2. Pia Eliasson


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021