Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter till politiker inom kommunfullmäktige.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)

A‌rbetarpartiet-Socialdemokraterna (S)

Ledamöter

Ersättare

Annki Stark

1. Lars-Erik Widell

Arijana Jazic

2. Jan-Åke Leo

Birgitta Svensson

3. Kerstin Karlsson

Per-Magnus Svensson

4. Tobias Andreasson 

Lena Valencia

5. Sofie Thuresson       

Niklas Lindberg


Roger Ljungqvist


Tommy Gustafsson, 2:e vice ordförande


Åsa Lundqvist


Sverigedemokraterna (SD)

S‌verigedemokraterna (SD)

Ledamöter

Ersättare

Kenth Ohlsson

1. Peter Eliasson

Johan Nors

2. Gerald Apsey

Kristin Apsey


Peter Sörensson            Liberalerna (L)

L‌iberalerna (L)

Ledamöter

Ersättare

Anna Ekström                           

1. Marianne Törngren

Jimmy Ekström

2. Ulf Svensson


Miljöpartiet de gröna (MP)

M‌iljöpartiet de gröna (MP)

Ledamöter

Ersättare

Jan-Olov Adolfsson          

1. Stellan Ölmeskog


2. Sibylla Jämting

Vänsterpartiet (V)

V‌änsterpartiet (V)

Ledamöter

Ersättare

Helen Karlsson              

1. Gustavo Castro


2. Pia Eliasson


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020