Daglig verksamhet för funktionsvariationer

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsvariation.

Daglig verksamhet Baggen

I vår dagliga verksamhet på Baggen i Aneby vill vi bidra till utveckling av olika förmågor, erbjuda gemenskap och trygghet. Vi arbetar för att väcka nyfikenhet och erbjuder möjligheten för dig med en funktionsvariation att delta i samhällslivet.

Självbestämmande är en självklarhet

På Baggen arbetar vi både tillsammans i grupp och enskilt. Här strävar vi efter att tillgodose den enskildes självbestämmande utifrån egna önskemål, förutsättningar och intressen. Grunden för verksamheten är att jobba med det salutogena samt att bemöta brukaren med ett professionellt förhållningssätt.

Grupp- och individanpassade aktiviteter

Vi erbjuder olika aktiviteter olika dagar. I de flesta aktiviteterna ingår det att träna på vardagliga sysslor som kan vara att planera inköp, följa recept, räkna pengar eller kommunikation.

Vi jobbar med datorprogram utifrån varje enskild brukare. Tillvägagångssättet sker på ett evidensbaserat sätt och syftet är att bibehålla samt att utveckla kunskap och förmågor.

En dag i veckan musicerar vi tillsammans. Här känner vi tillhörighet och utrymme finns för individuell utveckling. Samverkan sker mellan olika verksamheter i kommunen. Vi arbetar med delaktighet mot samhället, samt jobbar med olika shower och uppträdande.

I denna del av verksamheten arbetar vi individuellt med dig som är brukare. Recept med kognitiv struktur står i fokus vid matlagningen.

För dig som är beviljad daglig verksamhet enligt LSS erbjuder Aneby kommun en vårresa samt en höstresa till reducerat pris.

Det här är vår produktionsinriktade del i daglig verksamhet. Här använder vi vår finmotorik och tränar på att räkna i en trygg arbetsmiljö.

Vi arbetar med olika teman i grupp. Syftet är att väcka nyfikenhet och att öka kunskapen om samhällsfrågor i stort.

För att få en trevlig arbetsmiljö städar vi våra lokaler tillsammans vid cirka tre tillfällen per vecka.

Här ges uttryck för att kommunicera känslor i en god kommunikativ miljö. Detta bidrar till språkutveckling, socialt samspel och möjligheten att ingå i ett sammanhang.

Vi utför säsongsbetonat arbete vilket kan vara att klippa gräs, plantera, rensa ogräs och att skotta snö.

Här ser vi till kroppen som helhet och utför träningsaktiviteter som berikar både kropp och själ. Vi jobbar bland annat med rörelser, gymnastik, promenader och avslappning.

Träffpunkten

En del av vår verksamhet är utflyttad till Gula Villan. Här sker önskeaktiviteter varje onsdag kväll, mellan klockan 17.30-19.30.

Program april 2024

 • 3 april - Pyssel
 • 10 april - Brukshundsklubben Aneby, vi möts där kl. 17.30-19.00,
  Adress: Katrineholm hagen 1. Aneby.
 • 17 april - Bingo
 • 24 april - Vi gör våra egna Cup Cakes

Program maj 2024

 • 7 maj - Obs! Tisdag Aneby folkets park, Bilträff, vi träffas där 17.45-19.30
  Medtag egna pengar till fikat.
  Adress: Bredestads vägen 2 Aneby.
 • 15 maj - Thimons cafe, vi möts där kl.17.30-19.00
  Färdtjänst till Gula Villan,medtag egna pengar.
 • 22 maj - Tipspromenad på Baggen.
 • 29 maj - Bingo

Program juni 2024

 • 5 juni - Möts vi på Grillen kl. 17.30-19.00
  Adress: Storgatan 51 Aneby medtag egna pengar.
 • 12 juni - Musik Quizz
 • 18 juni - Obs! Tisdag, avslutning på Baggen med femkamp och korvgrillning.

Vi startar igen onsdagen den 7 augusti i Gula villan.

Vi träffas i Gula Villan dessa kvällar, om inget annat anges. Tid 17.30-19.30, kostnad 30 kronor per gång och betalas kontant. I priset ingår material samt fika. Välkommen.

Denna del av dagligverksamhet vänder sig till alla med en funktionsvariation i kommunen, som är i behov av ett socialt sammanhang.

Samverkan med äldreomsorgen genom kioskförsäljning
(äldreboendet Antuna)

Här arbetar man enskilt tillsammans med en personal. Att bli sedd som brukare och arbetare enskilt, leder till bättre självkänsla samt att få stärka den äldres dag på Antuna

Utedag

Här tränas individens fysiska och psykiska hälsa. All mat lagas utomhus från grunden, på murrika, vilket ger bra kunskap om mat och motion.

Pyssel, pussel, måla och rita

Här vänder vi oss till de som behöver lugn. Vi arbetar autismvänligt och i små grupper.

Avslappning

De som önskar får göra ett avslappningsprogram, vilket genererar ett ökat välbefinnande efter dagens slut.

Här upplever man ett digitalt spel, som reagerar på användarens rörelse, med ljus och ljud. Du kan välja mellan olika spel, utifrån din egen förmåga och nivå. Syftet är samspel, aktivering och att stimulera användarna till ökad rörlighet samt kommunikation och välbefinnande. Spelet bryter apati, genom att stimulera rörelse och social interaktion, vilket leder till ökat välmående. Livskvalitén påverkas genom stimulering av sinnena hos personer med kognitiv svikt.

Här kan du gå undan individuellt och slappna av i lugn och ro. I sinnesrummet väcks sinnena till liv, samtidigt som det ger personer med beteendemässiga och psykiska symptom harmoni. inmuRELAXkudden är ett verktyg i sinnesrummet, med lugnande musik samt vibrationer. Kudden och rummet i sin helhet ger trygghet och avslappning för den som känner sig rastlös, orolig eller stressad.

Med blommorna jobbar man individuellt tillsammans med en personal. Aktiviteten innebär delaktighet i alla moment. Det innebär inköp, val, kreativt skapande samt leverans av blomsterarrangemang till kommunens äldreboende. Arbetsuppgiften stimulerar brukarens olika sinnen, vilket utvecklar brukarens kreativa ådra.

I snickeriet jobbar vi med olika enkla träprojekt, både i grupp och enskilt. I verkstaden är man delaktig i samtliga led, fram till färdig produkt. Brukaren ges möjlighet att själv bestämma färg, form och material att arbeta med. De olika momenten i snickeriet bibehåller, utvecklar samt stimulerar brukarens finmotorik.

Alla inköp görs tillsammans med brukare. Det läggs stor vikt vid att brukaren är med och formar samt har inflytande i verksamheten. Vi tränar på att göra val och att hantera pengar.

Rätt till daglig verksamhet

Det är en LSS-handläggare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet. Ansökan kan göras via blanketten,

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Daglig verksamhet Baggen

Dagverksamheten Baggen vänder sig till personer inom LSS och erbjuder en trygg mötesplats med gemenskap och nyfikenhet i fokus.

Besöksadress

Järnvägsgatan 1 

578 32 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024