SE-projekt

Supported Employment (SE-projektet) är ett projekt för personer som behöver lite extra stöd för att bli en del av arbetslivet.

Supported Employment är ett projekt finansierat av Höglandets Samordningsförbund som vänder sig till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller tidigare missbruksproblematik som har behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och psykiatrin.

Rätt till SE (supported employment)

För att få delta i SE-projektet kan du vända dig till din handläggare på ovanstående myndigheter och vårdgivare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021