Sysselsättning

I sysselsättningen deltar personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden på grund långvarig sjukskrivning. Här får man arbeta i anpassad miljö utifrån sina egna förutsättningar.

Sysselsättningen består av tre delar: second handbutik, transport och återbruksverkstad. Verksamheten ligger på Kretsloppsgården på Skärsjö Industriområde. Det kan även finnas möjlighet till sysselsättningsplats i annan kommunal verksamhet eller hos privata företag.

Rätt till sysselsättning

Det är Socialtjänstlagen eller en LSS-handläggare (LSS betyder lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) på kommunen som bedömer om du har rätt till sysselsättning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021