Arbetsmarknad och jobbstrategi

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Glada Ögon, en insats för arbetsmarknaden

Samhälls- och social stegutbildning

Projektet Glada Ögon är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
och Aneby Kommun som syftar till att stärka människans självbild och självinsikt.

Målet med projektet

 • Att stärka individen till att vara delaktig i sin utveckling mot arbetsmarknaden och att nå självförsörjning. Ge redskap till att utvecklas, våga lita på sig själv och stärka självbilden.
 • Göra studiebesök som stärker individen i tron på att det är möjligt att nå sitt uppsatta mål.
 • Genom att använda enkla rollspel i små grupper kan man hjälpa individen att känna sig mer bekväm vid exempelvis en anställningsintervju eller möten med nya människor.
 • Få individen förstå kulturella koder i samspel med andra människor.

Målgruppen är nyanlända som inte har någon sysselsättning och som vill förändra sin situation men saknar verktygen för att nå sina mål.

Kontakt

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, omsorg och rehabilitering för barn, ungdomar och familjer.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018