Begravning

Kostnader vid begravning och hur kommunen kan hjälpa till vid dödsbo.

Inför begravningen

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Denna ska vanligtvis förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Du behöver även veta vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till de olika alternativen för begravning.

Begravningsombud

Via lagstiftningen, begravningslag och begravningsförordning garanterar staten alla invånare en värdig begravning och sista vila För det finns begravningsombudet. Begravningsombudet i kommunen utses av Länsstyrelsen efter förslag från kommunfullmäktige och för fyra kalenderår i taget. Ombudets uppgifter styrs av begravningsförordningen.

Begravningsombud i Aneby kommun

Ingemar Josefsson är begravningsombud i Aneby kommun, se nedan för kontaktuppgifter.


Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023