Sekretess

Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen kapitel 26.

I din personakt görs anteckningar så länge du får ekonomiskt bistånd. Självklart har du rätt att läsa dessa. Vi för dessutom in uppgifter i socialförvaltningens register. Dessa får endast användas av personal vid socialförvaltningen och i statistikuppgifter.

All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021