Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning finns det hjälpmedel för att kompensera en nedsatt förmåga.

En kommunal distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan skriva ut ett hjälpmedel efter en bedömning utifrån dina svårigheter. Ditt behov måste även vara inom ramarna för regionens regelverk gällande hjälpmedel. Vissa hjälpmedel klassas som egenansvarsartiklar som exempelvis kryckkäpp och duschpall och bekostas av dig som brukare. I vissa fall krävs kontakt med läkare innan hjälpmedlet kan förskrivas, detta kan vara om du till exempel behöver en elrullstol.

Återlämna hjälpmedel

Hjälpmedel som skrivs ut är ett lån och ska återlämnas när du inte längre behöver det. Under tiden du lånar ett hjälpmedel är du ansvarig för dess skötsel och underhåll. Återlämnas inte hjälpmedlet eller om du missköter det kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021