Rehabilitering

Du kan vända dig direkt till oss eller genom befintlig insats såsom boendestöd, hemtjänstpersonal och biståndshandläggare. Till rehabenheten behöver du ingen remiss.

Insatserna kan bestå av träning, behandling, hjälpmedel kognitivt stöd med mera. Vi gör en bedömning utifrån ditt behov. Faller behovet inom våra ramar gör vi tillsammans en planering för din rehabilitering.

Personal rehabenheten

Rehabenheten består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar mot kommunens olika enheter.

Detta gör rehabenheten

Vi jobbar med rehabilitering inom särskilt- och ordinärt boende, funktionshinderomsorgen, psykiatrin och arbetsmarknadsenheten.

På Antuna servicehus finns även ett korttids/rehabavdelning där man kan få hjälp med träning under en tidsbegränsad period. Målsättning för träningen är att komma hem igen och insatserna är fokuserade på aktiviteter i det dagliga livet. För att få denna insats krävs ett beslut av biståndshandläggare.

Stöd från rehabenheten

För insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut i ordinärt boende tas det ut en avgift. Detta gäller inte personer under 18 år, personer inom funktionshinderomsorg, personer inom psykiatrin eller om du har kommit upp i den kommunala maxtaxan.

Biståndshandläggare

Beslutar om bistånd gällande hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, äldreboende och matdistribution.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023