Patientnämnden

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Patientnämnden har tagit fram ett bildspel med information om vad dem gör och vad dem är till för.

Framför synpunkter och klagomål

Patientnämnder finns i alla landsting och regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Till patientnämnden kan du vända dig om du har synpunkter eller vill klaga på något inom vården. Här kan du även få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller göra din anmälan till.

Kontakt

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021