Återbruket

I återbruket återvinns och omarbetas gamla saker och görs om till nya.

De nya sakerna säljs sedan i second handbutiken Återbruket. Arbetet sker i en lugn, avskild miljö med möjligheter till kreativt skapande utifrån egna idéer eller lett av arbetsledare.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023