Sysselsättning

I sysselsättningen deltar personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden på grund långvarig sjukskrivning. Här får man arbeta i anpassad miljö utifrån sina egna förutsättningar.

Sysselsättningen består av tre delar: second handbutik, transport och återbruksverkstad. Verksamheten ligger på Kretsloppsgården på Skärsjö Industriområde. Det kan även finnas möjlighet till sysselsättningsplats i annan kommunal verksamhet eller hos privata företag.

Rätt till sysselsättning

Det är Socialtjänstlagen eller en LSS-handläggare (LSS betyder lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) på kommunen som bedömer om du har rätt till sysselsättning.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023