Träning

Om du ordinerats hjälpmedel eller träning i din hemmiljö får du hjälp av kommunens rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringspersonal

Rehabiliteringspersonal består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter

Insatser för rörlighet, styrka och balans

Arbetsterapeutens insatser fokuserar på att du ska kunna klarar dina vardagliga aktiviteter. Sjukgymnastens insatser fokuserar på dina fysiska funktioner så som rörlighet, styrka, balans med mera. Insatserna kan vara i form av träning, anpassning eller kompenserande hjälpmedel. Träning och behandling kan delvis också utföras av hemtjänstpersonal eller närstående.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023