Ledsagning

Ledsagning är en personlig tjänst för den som har en funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning så att han eller hon kan ta sig till och ifrån olika aktiviteter och delta i samhällslivet.

Fritidsaktiviteter, resa eller besöka vänner

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få ledsagning. Ledsagning kan beviljas för att delta i fritidsaktiviteter, resa eller besöka vänner. För att få information om ledsagning eller att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare. Insatsen omfattar vanligtvis en till fem timmar per vecka.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021