Personlig assistans

Den som på grund av en omfattande funktionsnedsättning har svårt att till exempel äta, klä sig, kommunicera eller sköta sin hygien kan få hjälp av en personlig assistent.

Personlig assistans är en tjänst som utformas för att passa den enskilda individen. Den som har personlig assistans ska så långt det är möjligt träffa samma assistenter hela tiden, så att man lär känna varandra och kan skapa trygghet och förståelse.

Vem kan få personlig assistans?

Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har ett omfattande behov av stöd och service kan få personlig assisatans. Du som är har fyllt 65 år kan inte få personlig assistans.

Om du fått rätt till assistans mer än 20 timmar i veckan kan du även ha rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Då är det Försäkringskassan som handlägger ditt ärende.

Kommunal eller privat assistansanordnare?

Du som har personlig assistans kan själv välja vilken assistansanordnare du vill anlita. Det finns både privata assistansbolag och kooperativ. Du kan välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Det går även att välja kommunen som assistansanordnare.

Hur ansöker du?

Du når kommunens LSS-handläggare via kommunens växel.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023