Uppsökande verksamhet

Kommunen är skyldig enligt lagen att bedriva uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen. I Aneby kommun gör vi detta på olika sätt till de äldre personerna.

Syftet är att information om kommunens äldreomsorg samt vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Informationen innehåller vägledning om vem du kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023