Fader- och föräldraskapsbekräftelse

Om du väntar barn och inte är gift ska du, enligt svensk lag, bekräfta vem den andra föräldern är. Det bekräftade föräldraskapet gör att barnet knyts juridiskt till båda sina föräldrar. Från och med 1 januari 2023 handläggs faderskapsbekräftelse av höglandets familjerätt i Eksjö.

Den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket möjligheten att bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst.
Efter det kan du själv göra din bekräftelse via dator eller mobil, vilket ska ske under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Väntar du längre än 14 dagar krävs det ett bokat besök hos höglandets familjerätt för att bekräfta föräldraskapet. Du kan också, inom 14 dagar från födsel använda dig av skatteverkets e-tjänst.

Här kan du anmäla gemensam vårdnad genom e-tjänst från skatteverket

Nya regler för föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Den 1 januari 2022 införs regler om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen för gifta, kvinnliga par som är föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet.

På MFOF's (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) hemsida kan du läsa mer om de nya reglerna:

Boka tid för besök

Vill ni göra föräldraskapsbekräftelsen genom att besöka höglandets familjerätt eller om det är några oklarheter kring föräldraskapet, är ni välkomna att kontakta handläggare på höglandets familjerätt.

Familjerätten

Besöksadress

Familjecentralen Eksjö

Prästängsvägen 4

2:a våningen

Eksjö

Postadress

Höglandets Familjerätt

575 80 Eksjö

Övrigt

Telefontid: måndag, onsdag - fredag kl. 8.30 – 9.30.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023