Fader- och föräldraskapsbekräftelse

Om du väntar barn och inte är gift ska du, enligt svensk lag, bekräfta vem den andra föräldern är. Det bekräftade föräldraskapet gör att barnet knyts juridiskt till båda sina föräldrar.

Den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket möjligheten att bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst.
Efter det kan du själv göra din bekräftelse via dator eller mobil, vilket ska ske under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Väntar du längre än 14 dagar krävs det ett bokat besök hos kommunen för att bekräfta föräldraskapet. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om du vill läsa mer om Skatteverkets nya e-tjänst så hittar du informationen på deras egen hemsida:

Nya regler för föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Den 1 januari 2022 införs regler om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen för gifta, kvinnliga par som är föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet.

På MFOF's (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) hemsida kan du läsa mer om de nya reglerna:

Boka tid för besök

Vill ni göra föräldraskapsbekräftelsen genom att besöka kommunen eller om det är några oklarheter kring föräldraskapet, eller de regler som finns, är ni välkomna att kontakta handläggare på kommunen.

Kontakt

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2022