Stöd och hjälp i familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Därför former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Vi vill hjälpa er att hitta vägen som går framåt, även om den kan upplevas som krokig.

Stödinsatserna

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida. Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen eller verksamheten.

Stöd för föräldrar

Familjecentral

En mötesplats för familjer med barn 0-5 år och för gravida finns barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande individ och familjeomsorg och Öppna förskolan.

Familjerådgivning

Rådgivning per telefon och vid besök.

Samarbetssamtal

Föräldrar försöker under sakkunnig ledning uppnå enighet hur samarbete runt barnet skall fungera.

Avtal

Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir juridiskt bindande efter socialnämndens godkännande.

Vi som jobbar med stöd till familjer har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023