Stöd till våldsutsatta

Tusentals människor i Sverige utsätts varje år för hot och våld i nära relationer. Relationsvåldsteamet vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation.

Du har kanske blivit fysiskt eller psykiskt misshandlad eller känt dig kränkt, hotad, förtryckt eller sexuellt utnyttjad.

ATV i Jönköpings län

ATV står för Alternativ till våld och är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.

Om Alternativ till våld

Alternativ till våld erbjuder psykologisk behandling till personer som har problem med att aggressioner, blir för arga eller våldsamma i en nära relation. Behandlarna (psykolog, socialpedagog, psykoterapeut) har lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och behandling.

Alternativ till våld har nu fått ett utökat uppdrag – att behandla personer som kommit ur en relation där det förkommit våld och därav utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Vad kan man få hjälp med på ATV-mottagningen – tidigare våldsutsatt

Behandlingen kan innehålla bland annat:

 • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
 • Lära ut metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
 • Effektiva strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
 • Terapeutiskt arbete med traumatiska minnen/bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

För att behandling ska bli så bra som möjligt har en del saker visat sig vara särskilt viktiga:

 • Att personen kan komma regelbundet
 • Att personen har en livssituation som gör det möjligt att fokusera på ett aktivt arbete med sig själv, med förändring av tankar, minnen, känslor och beteenden om skapar problem på lång sikt.

När kan ATV inte inleda behandling?

Gällande tidigare våldsutsatta:

 • Vid behov av konkret säkerhetsarbete utifrån hög grad av farlighet för den våldsutsatta och/eller att personen i dagsläget lever i en relation med pågående våld.
 • Vid psykisk traumatisering som inte primärt orsakats av utsatthet för våld i nära relation (såsom PTSD efter flyktingtrauma eller våldtäkt begått av person som klienten inte har eller har haft en nära relation till).
 • Vid kaotisk/svårbalanserad livssituation som påtagligt försvårar för en psykologisk behandling (såsom inget boende, svåra ekonomiska akuta problem)
 • Vid allvarlig psykisk ohälsa (såsom allvarlig depression, psykos) inkl. missbruk då personen i första hand är i behov av behandling för en pågående missbruksproblematik.
 • Om våldsutsattheten endast inträffat under barndomen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, Rehabiliteringscentrum 1, Hus T7
Telefon: 010 – 241 10 10
E-post: rehabliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023