Hjälp i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112 SOS Alarm

Larmnumret 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

En väg in 010-241 10 30

Gemensam rådgivning och bedömning för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshälsan. Mottagningen är öppen dygnet runt.

1177 Vårdguiden

När du ringer numret 1177 får du råd av en sjuksköterska om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar i hela landet – dygnet runt, alla årets dagar.

Socialtjänsten i Aneby kommun

Ring 0380-461 00 (växel) under dagtid. Om en akut situation uppstår på kvällar eller helger efter kontorstid finns socialjouren som nås via larmnumret 112.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning på nummer 1177. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Bris, barnens hjälptelefon 116 111

Ring 116 111, mejla eller chatta med Bris. Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris, vuxentelefon 077-150 50 50

Ring Bris vuxentelefon 077-150 50 50 om du har frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Jourhavande kompis - chat

Chat för barn och unga upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var i Sverige du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också anonyma.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023