Hjälp och stöd i samhället

För dig som bor i Aneby kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänsten i Aneby kommun

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på flera olika sätt.

Ring 0380-461 00 (växel) under dagtid. Telefontiden är mellan 08.30-09.30. Om en akut situation uppstår på kvällar eller helger efter kontorstid finns Höglandets socialjour som nås via larmnumret 112.

Elevhälsan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola eller via skolsköterskorna.

Familjecentralen

Familjecentralen i Aneby är en mötesplats för barn 0-6 år, ungdomar och vuxna. Familjecentralen innebär samverkan mellan Landsting, region, socialtjänsten samt barn- och utbildning.

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för behandling råd och stöd. Det kan handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem.

Gemensam rådgivning och bedömning för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshälsan. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Gemensam rådgivning och bedömning för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshälsan. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Länsenheten för ätstörningar

På anorexienheten behandlas barn och ungdomar med ätstörning av anorektisk karaktär fram till den dagen de fyller 18 år.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023